Česká země je prý relativně ateistická, ale je tu nejvíce betlémářů na světě. Podle mne, a já to tak tedy mám, je výroba betlému určitý druh víry v příchod něčeho nového a čistého, v co se dá věřit a je to osvobozující.