Byl to takový můj projekt. Hlavu a hlavně obličej vidíme první. Podle obličeje spoustu lidí posuzujeme. Moje hlavy se skládají z více částí, jako člověka utváří a ovlivňují ostatní lidé.